FRISSE VISIE OP VITALITEIT

Alles heeft met alles te maken
 

Ons vertrekpunt is steeds een integrale, holistische visie. Wij geloven dat alles met alles te maken heeft, en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Hoe grillig de stukken soms ook in elkaar passen, ze horen wel bij elkaar. We kijken op die manier naar mensen, naar gezondheid en naar organisaties. Onze manier van denken gaat ervan uit dat iets steeds als deel van een geheel functioneert, en niet op zichzelf.

Wij kijken naar vitaliteit op een integrale manier. Dat wil zeggen dat alle vormen van gezondheid (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel/bevlogenheid) een evenwaardig deelaspect zijn van iemands gehele gezondheid. Je bent hoofd, lichaam, hart en ziel. Daarom is het belangrijk dat je alle vier geeft wat hen toekomt.


Vitaliteit als positieve keuze
 
 

Gezond zijn en je gezond voelen is niet hetzelfde. Hoe je je eigen gezondheid beleeft (je perceptie) is even belangrijk als de medische meetbare status ervan. Je goed in je vel voelen is echter wel nodig als je je (levens) doelen wil kunnen realiseren, en dus je geluk wil waarmaken. We willen daarmee niet zeggen dat alles wat betreft gezondheid maakbaar is; Wij geloven dat je een deel ervan zelf in handen hebt, en net dat deel krijgt onze aandacht.

Terwijl de klassieke biomedische visie op gezondheid vertrekt vanuit hoe een ziekte ontstaat en zich ontwikkelt, kijken we bij FRIS op een positieve manier naar kleine stukjes die wèl goed werken. We kiezen ervoor om de focus te leggen op die dingen die al goed gaan, en onderzoeken hoe we die kleine stukjes groter kunnen maken. FRIS versterkt wat werkt.

Onze focus ligt op empowerment: zelf of als organisatie positieve keuzes maken en hierin ondersteund worden. Pro–actief bevorderen van gezondheid, zodat je je energiek en vitaal voelt. We versterken het talent “ zelfkennis” en helpen een omgeving die gezonde keuzes ondersteunt te creëren . Wij helpen de gezonde keuze de gemakkelijkste te maken. Zowel op individueel als op organisatie niveau.

Onze trajecten zijn bedoeld voor bedrijven die ervoor kiezen om hun medewerkers volop aanmoedigen in het optimaliseren van hun gezondheid, in de meest complete zin van het woord. Het is natuurlijk niet alleen een financiële afweging. Het gaat ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de basis voor een gezonde organisatie.

- "Vitaliteit zit hem niet zozeer in leeftijd, maar in gezondheid en instelling.
Je hebt vitale tachtigers en bejaarde dertigers" -

FRISSE VISIE OP ORGANISATIEONTWIKKELING

Energie als graadmeter van CORPORATE VITALITY


Onze manier van denken over mensen, gezondheid en organisaties verlegt het zwaartepunt van curatief handelen naar preventief handelen. Daarom heten we FRIS. We willen organisaties helpen ontwikkelen, helpen groeien, door een positieve draai te maken. Van genezen naar voorkomen. Van verzuim naar vitaal.

Wij willen organisaties, en bij uitbreiding hun medewerkers, een mogelijkheid bieden om vanuit kracht te vertrekken in plaats vanuit klacht. Wij denken dat dat pas goed mogelijk is als je inzicht hebt in hoe een organisatie werkt, welke de mechanismes en dynamieken zijn die spelen.

Gezondheidsbevordering zijn bij uitbreiding dus ook te verbinden met persoonlijke ontwikkeling. Een gezonde organisatie, dat zijn gezonde medewerkers. En gezonde medewerkers, hebben aandacht voor alle aspecten van hun gezondheid.

Positieve psychologie als leidraad
 


FRIS neemt de positieve psychologie als leidraad. Dit is een snelgroeiende stroming, die gericht is op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid.

Het is een stroming die zich richt op het versterken van de mogelijkheden van individuen om een plezierig, zinvol en ( op de ander) betrokken leven te leiden.

Sterke kanten benadering & verandering vanuit waarderend perspectief


Jarenlang zijn we met z’n allen gefixeerd geweest op het opsporen van fouten en mislukkingen. Medici onderzochten zieken om meer te weten te komen over gezondheid. Psychologen bestudeerden verdriet om meer kennis te vergaren over geluk. Gezinstherapeuten verdiepten zich in de oorzaken van echtscheidingen om erachter te komen wat een goed huwelijk is.

Evaluatie- en selectiegesprekken waren niet compleet als de “ zwakke punten” niet werden besproken; allemaal met het doel om op die punten sterker te worden. Helaas pindakaas: sterke kanten hebben zo hun eigen patronen, en bieden het grootste potentieel voor het ontwikkelen van een optimaal functioneren.

- "Welke slimme manieren hebben de medewerkers van jouw organisatie
al gevonden om zich goed in hun vel te voelen?" -

Stuur FRIS een bericht

Vul onderstaande gegevens in en we antwoorden je zo spoedig mogelijk!